Η Α ́ Τάξη επισκέπτεται το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών