Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω Covid-19 και εποχικών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων.

Επισυνάπτονται οι σχετικές εγκύκλιοι του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Παρακαλούμε να λάβετε γνώση της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να δικαιολογηθούν οι απουσίες των μαθητών/τριών.

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.