Δράση για την Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής Βίας και του εκφοβισμού

Με αφορμή την 6 η Μαρτίου, που έχει καθερωθεί ως Πανελλήνια Ημέρα κατά της Βίας
στο Σχολείο, όλα τα τμήματα του σχολείου μας επισκέφτηκαν τον κινηματογράφο
ΑΘΗΝΑΙΟΝ στις 6/3/2024.
Συμμετείχαν σε δυο διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα : η Α τάξη παρακολούθησε
το πρόγραμμα σχετικά με το φαινόμενο της βίας στον σχολικό χώρο, ενώ οι Β και Γ
τάξεις το πρόγραμμα σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και τον εκφοβισμό
μέσω διαδικτύου.Το φαινόμενο του εκφοβισμού παρουσιάστηκε σε όλες τις διαστάσεις
του και προβλήθηκαν ιστορίες μαθητών που ενεπλάκησαν σε κάποια περιστατικά είτε
ως θύματα είτε ως θύτες είτε ως παρατηρητές. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να
συζητήσουν με την εκπαιδεύτριά τους μετά από την προβολή κάθε θέματος, να πάρουν
θέση, να εκφράσουν τις απόψεις τους, να προτείνουν τρόπους επίλυσης συγκεκριμένων
περιστατικών και να καταθέσουν τις εμπειρίες τους. Κυρίως όμως είχαν τη δυνατότητα
να απαντήσουν άμεσα σε ερωτήματα και να διαμορφώσουν τη ροή της παρουσίασης με
τη χρήση τρισδιάστατων γυαλιών και τηλεχειριστηρίων.
Επομένως δεν ήταν παθητικοί θεατές, αλλά ενημερώθηκαν, προβληματίστηκαν και
ευαισθητοποιήθηκαν αναφορικά με το φλέγον ζήτημα της σχολικής βίας και των
ποικίλων μορφών εκφοβισμού μέσα από την ενεργητική συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα. Έμαθαν έτσι ότι στο ζήτημα αυτό δε χρειάζονται παθητικοί δέκτες ούτε
απαθείς, αλλά υπεύθυνοι και ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι που δρουν για να
σταματήσει η βία κάθε μορφής.

Δημοσιεύθηκε στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 2023-2024. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.