Παρουσίαση ομαδικών εργασιών στο μάθημα των Αγγλικών.

Στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών, οι μαθητές/τριες και των τριών τάξεων  του σχολείου μας δούλεψαν σε ομάδες και δημιούργησαν, μεταξύ άλλων, ομαδικές παρουσιάσεις πάνω σε θεματικές που τους δόθηκαν από την καθηγήτρια των Αγγλικών του σχολείου μας κα Κατερίνα Βουρδάνου. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι μαθητές ανέπτυξαν τις συνεργατικές δεξιότητες, καλλιεργώντας την ικανότητα να συνεργάζονται αποτελεσματικά και να επιλύουν προβλήματα από κοινού. Η δημιουργία παρουσιάσεων προώθησε τη δημιουργικότητα και την προσαρμοστικότητα τους.

Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό της πνευματικής ιδιοκτησίας και στη σωστή παράθεση πηγών. Οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν στη σωστή αναφορά και αξιοποίηση των πηγών τους, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή τους ακεραιότητα και την υπευθυνότητα. Αυτό τους βοήθησε να αναπτύξουν μια ηθική προσέγγιση στη μάθηση και τη δημιουργία περιεχομένου.

Η δημιουργική χρήση της αγγλικής γλώσσας, πέρα από τα παραδοσιακά στερεότυπα, βοήθησε τους μαθητές να αναπτύξουν μια πιο βαθιά και ουσιαστική κατανόηση της αγγλικής  γλώσσας ως παγκόσμιο μέσο επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι μαθητές αλληλοεπιδρούσαν και συνδιαμόρφωναν τη γλώσσα, αναδεικνύοντας την παιδαγωγική αντίληψη ότι η αγγλική γλώσσα δεν είναι απλώς ένα εργαλείο επικοινωνίας, αλλά και ένα μέσο πολιτισμικής ανταλλαγής και συνεργασίας μεταξύ φυσικών αλλά και μη φυσικών ομιλητών σε ένα διεθνές πλαίσιο. Επιπλέον, οι μαθητές καλλιέργησαν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, μαθαίνοντας να εκφράζονται με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα.

Η χρήση τεχνολογίας ενίσχυσε την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων, καθώς και τον έλεγχο και την ερμηνεία αυτών. Η επιχειρηματολογία και η χρήση τεχνολογίας συνδυάστηκαν για να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή πρακτικών αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης, που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παιδαγωγικής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, έδωσε στους μαθητές τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τα δικά τους δυνατά και αδύνατα σημεία, αλλά και των συμμαθητών/τριών τους. Συνολικά, η διαδικασία αυτή ενίσχυσε την αυτενέργεια και την αυτονομία στη μάθηση, καθώς οι μαθητές/τριες ανέλαβαν πρωτοβουλίες, έθεσαν στόχους και δούλεψαν ομαδικά για την επίτευξή τους.

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.