Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Επισυνάπτεται η Υπουργική Απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 29.04.2024. Παρακαλείσθε γονείς/κηδεμόνες και μαθητές/μαθήτριες να λάβετε γνώση όσων θα ισχύουν εφεξής και αφορούν σε θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.