ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Οι ημέρες και οι ώρες που δέχονται οι καθηγητές του σχολείου μας, περιέχονται στο παρακάτω αρχείο.