Υπεύθυνη δήλωση για ενισχυτική διδασκαλία

Δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 114342/Δ2/12-10-2023 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 5999/16-10-2023 – Διόρθωση Σφάλματος ΦΕΚ Β’ 6056/19-10- 2023) με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2023-2024». Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2023-2024 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών/τριών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου μας μπορείτε να μας αποστείλετε συμπληρωμένες τις σχετικές αιτήσεις ηλεκτρονικά στο e mail:mail@2gym-amarous.att.sch.gr την Τετάρτη 15.11.2023.

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.