ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση
Μεγάλου Αλεξάνδρου 125
15125 – Μαρούσι
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
mail@2gym-amarous.att.sch.gr
Τηλέφωνο
(+30)2108027933 / 6936066039