ΌΜΙΛΟΣ MODEL UNITED NATIONS (MUN)

Το MUN (Model United Nations) είναι ένα εκπαιδευτικό συνέδριο – προσομοίωση των οργάνων και των εργασιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σε αυτό οι συμμετέχοντες μαθητές/τριες αναλαμβάνουν το ρόλο διπλωματών διαφόρων κρατών-μελών του ΟΗΕ, ερευνούν τα διεθνή ζητήματα της επικαιρότητας και στα πλαίσια των επιτροπών και οργάνων του ΟΗΕ, δημιουργούν συμμαχίες και προτείνουν λύσεις με μορφή «ψηφισμάτων». Το σχολείο μας θα συμμετάσχει στο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στο 1ο Γυμνάσιο Κηφισιάς 7-10 Μαρτίου 2024. Ως εκ τούτου, η προετοιμασία των μαθητών/τριών μας θα πραγματοποιείται 1 φορά την εβδομάδα, για 1 έως 1 ½ διδακτική ώρα στο πλαίσιο του Ομίλου MUN του σχολείου μας. Υπεύθυνη καθηγήτρια έχει οριστεί η κα Βουρδάνου Κατερίνα (ΠΕ 06).