Τοποθέτηση ψυχολόγου στο σχολείο μας

Στο πλαίσιο της «Ενίσχυσης και ενδυνάμωσης της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών μέσω του θεσμού του Ψυχολόγου και του Κοινωνικού Λειτουργού»(ΟΠΣ: 6001779) και σε συνέχεια της Α.Π  131452/Ε4/15-11-2023 (ΑΔΑ: 982Σ46ΝΚΠΔ-ΕΣΦ) Υπουργικής Απόφασης Πρόσληψης και της Α.Π 18470/16-11-2023 Απόφασης Τοποθέτησης του Διευθυντή Διεύθυνσης Δ.Ε Β΄Αθήνας, σας ενημερώνουμε για την τοποθέτηση της ψυχολόγου κας Ζωιτάκη Σοφίας-Γεωργίας (ΠΕ 83), η οποία θα βρίσκεται στο σχολείο μας κάθε Δευτέρα, 09:15-13:30. Επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση.

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.